-เพ

1.ตำแหน่งช่าง CNC LATHE(กลึง-เจีย) 

จำนวน 2 อัตรา
 
เพศ 
- ชาย อายุ ตั้งแต่ 20-30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา 
- วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส. ขึ้นไป สาขาโลหะ ช่างกลโรงงานเทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในการทำงานกลึง-เจีย Manual อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง และกระตือรือร้นต่องานที่มอบหมาย
- มีประสบการณ์ความรู้เฉพาะด้าน ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2.ตำแหน่งช่าง MILLING 
จำนวน 2 อัตรา
 
เพศ 
- ชาย อายุ ตั้งแต่ 20-30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา 
- วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส. ขึ้นไป สาขาโลหะ ช่างกลโรงงานเทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในการทำงาน ช่าง MILLING  Manual อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง และกระตือรือร้นต่องานที่มอบหมาย
- มีประสบการณ์ความรู้เฉพาะด้าน ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

3.ตำแหน่งช่าง CNC

จำนวน 2 อัตรา
 
 
เพศ 
- ชาย อายุ ตั้งแต่ 20-30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา 
- วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส. ขึ้นไป สาขาโลหะ ช่างกลโรงงานเทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในการทำงานกลึง-เจีย Manual อย่างน้อย 1 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง และกระตือรือร้นต่องานที่มอบหมาย
มีประสบการณ์ความรู้เฉพาะด้านโปรแกรมเครื่อง CNC  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC CMM
- เพศ ชาย- หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้าน QC CMM จะพิจารณาเป็นพิเศษ