บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 
 
บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาแหล่งผลิตชิ้นงานทางเลือก และลดการนำเข้าชิ้นงานจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้ตรงกับจุดที่ลูกค้า ต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ เที่ยงตรง ทันสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของพนักงานที่มากด้วยประสบการณ์ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเสมอมา
 
 
รับสั่งทำตามแบบ กลึง กัด เจียระไน งานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด งานเชื่อมโลหะ และจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์โรงงาน, เครื่องมือโรงงาน, เครื่องมือวัด,เครื่องมือช่างทุกประเภท Machne Design, Machine Part, Machine&Tooling, Jig&Fixture เน้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เครื่องจักรคุณภาพสูง และบุคลากรที่มากประสบการณ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาดีที่สุด